Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2021-05-19

Serafim Finans inleder samarbete med Botello – så ska de minska bostadsbristen

Pressmeddelande, 2021-05-19.

Serafim Finans inleder samarbete med tillväxtbolaget Botello. Ett viktigt steg i bolagets fortsatta tillväxtresa, samtidigt som samarbetet bidrar till att minska bostadsbristen i Sverige.

Serafim Finans är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder finansiella lösningar till företag och konsumenter. Bolaget strävar efter att hitta flexibla och långsiktiga lösningar som gör det enkelt och smidigt för deras kunder att nå sin fulla potential.

Botello arbetar för att skapa en hållbar framtid genom att erbjuda moderna och högkvalitativa bostäder på befintliga tomter. Bostäderna kallas Attefallshus och kan byggas utan bygglov. Husen får maximalt vara 30 kvadratmeter och fyra meter höga. Villaägare, som investerar i fastigheten, kan söka lån upp till 700 000 kr via Serafim Finans.

Serafim Finans vd, Joakim Wiksten, kommenterar samarbetet.

– Vi fortsätter vår tillväxtresa och är mycket glada över att inleda ett samarbete med Botello. Vi delar Botellos ambition att skapa en hållbar framtid, och här gör vi en gemensam insats som ämnar minska bostadsbristen.

Nickolaus Karlsson, affärsområdeschef på Serafim Finans, menar att detta är smidigt och lönsamt för alla inblandade.

– Villaägaren kan söka lån via Serafim Finans för att finansiera Attefallshuset och Botello ansvarar för att leverera ett hus i hög kvalitet. Dessutom erhåller villaägaren en årlig intäkt från Botello – som kompensation för att ha upplåtit Attefallshuset för uthyrning. Smidigt och lönsamt för alla parter.

Intresset för Attefallshus är stort bland Sveriges villaägare. Botello har som målsättning att bygga 1 000 nya bostäder i Stockholm inom de närmsta tre åren, och upp till 10 000 nya bostäder i hela Sverige de närmsta tio åren.

Douglas Lundholm, vd på Botello, kommenterar samarbetet.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Serafim Finans, då det ger fler villaägare möjlighet att ta del av vårt erbjudande. Det innebär även att fler människor kan hjälpa till och bidra till en minskad bostadsbrist och en bättre bostadsmarknad, något som vi ser som väldigt positivt.

Kontaktuppgifter Serafim Finans

Joakim Wiksten, VD
Tel: 072-402 30 58
E-post: joakim.wiksten@serafimfinans.se

Nickolaus Karlsson, affärsområdeschef
Tel: 072-402 35 96
E-post: nickolaus.karlsson@serafimfinans.se

Kontaktuppgifter Botello

Douglas Lundholm, VD
Tel: 070-948 81 14
E-post: douglas@botello.se