Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

Exportfactoring

Finansiering av er export

Exportfactoring

Genom att sälja era utländska fakturor så får ni betalt direkt.

Betaltiderna är generellt längre internationellt och med exportfactoring kan ni förbättra likviditeten samt minska er risk. Det finns olika situationer där det kan passa, vid en första etablering utomlands, det kan vara export till nya länder eller för att verksamheten generellt växer utanför Sveriges gränser. Tillsammans med Serafim Finans kan ni fortsätta er tillväxt.

Exportfactoring, som också kallas internationell factoring, riktar sig till alla bolag på marknaden som vill skapa tillväxt världen över och behöver en smidig finansieringslösning som möjliggör detta.

 

Fördelarna med exportfactoring

  • Frigör kapital och förbättrar likviditeten, då betaltiderna generellt är längre utomlands
  • Det minskar riskerna kopplade till utländska bolag som generellt har en högre risk än svenska bolag
  • Företagets nyckeltal förbättras
  • Minskar administrationen med kundreskontran, kopplat till uppföljning, påminnelsehantering och inkasso
  • Möjligheten att erbjuda längre betaltider kan vara en konkurrensfördel

 

Försäljning utomlands är en tillväxtmöjlighet, men ett flertal risker tillkommer. Med exportfactoring så minskas riskerna.

 

Exempel på risker som kan vara högre vid fakturering utomlands:
  • Svårare kreditbedömning av kunderna
  • En annan syn på förfallodatum
  • Mindre effektiva möjligheter vid obetalda fakturor
  • Kostsammare inkassoförfarande

Vanliga frågor

Hur mycket kostar det att finansiera en exportfaktura?

Kostnaden för att finansiera en exportfaktura beror på flera faktorer så som fakturamottagare, leverantör, betalningsvillkor och volymer. Kontakta oss för ett prisförslag.

Hur snabbt går det att få finansiering?

Vi startar handläggningen när allt material är oss tillhanda. Därefter hanterar vi er exportfaktura direkt efter uppsatt rutin.

Hur mycket kan ni finansiera?

En individuell bedömning sker av ert företags kreditutrymme, för att konstatera hur mycket vi kan finansiera. Ni väljer sedan hur många fakturor som ni vill finansiera.

Kontakta Patrik

Jag tycker att det är viktigt att förstå företagets situation och anpassa finansieringen efter de behov som finns. Med en individuell lösning så skapas ännu bättre förutsättningar för företaget att nå och överträffa sina mål. Hör av dig så pratar vi vidare!
Patrik Söderlund,
Client Executive

Kontakta mig

Se även

Fakturaservice
Företagslån
Fastighetsfinansiering
Inkasso