Rörelsekredit

Rörelsekredit – en flexibel kreditram.

Ett möte som äger rum i ett inglasat konferensrum

RÖRELSEKREDIT

När ni behöver flexibel finansiering

En flexibel kreditram som erbjuder finansiell stabilitet och flexibilitet för att hantera säsongsmässiga variationer i intäkter, finansiering av stora projekt, eller förbättrad likviditet under en begränsad tid.

Två personer som diskuterar ett affärsförslag
Ett kontorslandskap med personal som jobbar

Varför företag föredrar att arbeta tillsammans med Serafim Finans.

Lång erfarenhet av finansiering

Med lång erfarenhet, transparenta processer och effektiva beslutsvägar är vi ett flexibelt och snabbfotat alternativ vid behov av finansiering.

Goda och långa relationer

En långsiktig finansiell partner som värdesätter den personliga relationen. Vi är ett komplement till storbanken som hjälper företag att växa.

Skräddarsydda lösningar

Serafim Finans synsätt är att varje företag är unikt och därför tar våra kompetenta kundansvariga fram en skräddarsydd lösning i dialog med er.

RÖRELSEKREDIT

Hur fungerar en rörelsekredit från Serafim Finans?

Rörelsekredit, också kallat checkkredit, passar företag som har likviditetssvängningar under vissa perioder. Det kan handla om säsongsvariationer i försäljning eller att intäkter och utgifter inte matchar under vissa perioder. Ni kanske behöver betala en order som kommer att säljas först om några månader och behöver täcka kortsiktiga likviditetsunderskott eller andra rörelsekapitalsvängningar.

Rörelsekrediten är en flexibel och likviditetsförbättrande lösning som hjälper företag med svängningar i kassaflödet. När kontosaldot passerar nollan aktiveras kontokrediten som garanterar att verksamheten kan fortsätta trots ansträngd likviditet. Företag godkänns löpande belåning till en viss limit som sätts efter individuella förutsättningar. Oavsett anledning till svängningarna finns vi här för att diskutera en potentiell rörelsefinansiering med er.

Ett stort konferensrum

RÖRELSEKREDIT

Vilka företag kan nyttja en rörelsekredit?

En rörelsekredit från Serafim Finans passar såväl expanderande företag som väletablerade organisationer. Organisationer som upplever skiftande förutsättningar beroende på säsong kan gynnas av en rörelsekredit. Tjänsten är en effektiv och flexibel lösning på ett återkommande mönster som kan hämma företagets utveckling och handlingskraft.

Ett stormöte med sju personer som är i ett konferensrum

RÖRELSEKREDIT

Varför används rörelsekrediter från Serafim Finans?

Företag som använder checkkredit eller rörelsekredit gör det för att hantera svängningar i likviditeten. Rörelsekrediten är som olja i ett maskineri som minskar gnissel och företaget kan fortsätta sin verksamhet framåt.

Serafim Finans sätter sig in i varje specifikt case för att ge kunden bästa möjliga service och lösning. Vi baserar alltid våra rekommendationer på bolagets långsiktiga strategier och övergripande finansieringsbehov, och erbjuder gärna rådgivning kring helheten.

Alessandra Gasparetti och Isak Abrahamsson som har rollen Client Executive på Serafim Finans

Få kontakt med en kundansvarig

Oavsett om ni har ett behov idag eller vill inleda en personlig relation med en långsiktig finansiell partner, finns vi här. Vi agerar bollplank där du får tydliga svar och konkret feedback kopplat till en potentiell transaktion. Vi kan också diskutera hur ni bäst tar tillvara på företagets möjligheter framöver med en skräddarsydd finansiering.

verdane
solidx_logo
verdane
solidx_logo
reason_studios_verdane

Serafim Finans är glada att ha fått förtroendet att supportera Verdane vid refinansieringen av Reason Studios.

Verdane

Reason Studios