Exportfactoring

Expandera internationellt med en strategisk factoringlösning. Vi kan bistå med att minska riskerna samt förbättra bolagets likviditet.

Fyra personer som sitter i ett möte och ser glada ut

EXPORTFACTORING

Mindre risk på internationella markander

Med exportfactoring kan ni förbättra er likviditet, balansräkning och bolagets nyckeltal, samtidigt som ni minskar riskerna som internationell handel ofta medför. I gengäld kan ni erbjuda era kunder längre betaltider, vilket ger er en stor konkurrensfördel på marknaden.

En världskarta som illustrerar i vilka länder som vi kan erbjuda exportfactoring
Kontorslandskap där medarbetare sitter och jobbar

Varför våra kunder väljer att arbeta med oss

Lång erfarenhet av finansiering

Med lång erfarenhet, transparenta processer och effektiva beslutsvägar är vi ett flexibelt och snabbfotat alternativ vid behov av finansiering.

Goda och långa relationer

En långsiktig finansiell partner som värdesätter den personliga relationen. Vi är ett komplement till storbanken som hjälper företag att växa.

Skräddarsydda lösningar

Serafim Finans synsätt är att varje företag är unikt och därför tar våra kompetenta kundansvariga fram en skräddarsydd lösning i dialog med er.

EXPORTFACTORING

Hur fungerar exportfactoring?

Exportfactoring innebär att ni säljer era utländska fakturor för att få betalt omedelbart. Det är en smart finansieringslösning som förbättrar er likviditet och minskar era risker. Med längre betaltider internationellt kan exportfactoring vara nyckeln till att fortsätta er tillväxt utanför Sveriges gränser. Med exportfactoring kan ni tryggt expandera er verksamhet internationellt med minskade risker och förbättrad likviditet.

Illustration som visar processen för hur fakturaköp fungerar

EXPORTFACTORING

För vilka företag passar exportfactoring?

Exportfactoring innebär att ni säljer era utländska fakturor för att få betalt omedelbart. Det är en smart finansieringslösning som förbättrar er likviditet och minskar era risker. Med längre betaltider internationellt kan exportfactoring vara nyckeln till att fortsätta er tillväxt utanför Sveriges gränser. Med exportfactoring kan ni tryggt expandera er verksamhet internationellt med minskade risker och förbättrad likviditet.

Två kollegor som tittar på en Ipad tillsammans

EXPORTFACTORING

Varför använder företag exportfactoring?

Företag väljer exportfactoring av flera anledningar:

  • Frigör kapital och förbättrar likviditeten: Genom att få betalt direkt för era utländska fakturor förbättrar ni ert kassaflöde, särskilt med tanke på de längre betaltiderna internationellt.
  • Minskar riskerna kopplade till utländska affärer: Utlandsaffärer innebär ofta ökade risker, såsom svårare kreditbedömningar och ineffektiva inkassoprocesser. Exportfactoring minskar dessa risker och ökar tryggheten i era internationella transaktioner.
  • Förbättrar företagets nyckeltal: Med förbättrad likviditet och minskad risk förbättras även företagets ekonomiska nyckeltal, vilket ger en stabilare grund för tillväxt.
  • Minskar det administrativa: Exportfactoring minskar den administrativa bördan genom att hantera kundreskontra, uppföljning, påminnelsehantering och inkasso åt er, vilket frigör tid och resurser för er kärnverksamhet.
  • Ger konkurrensfördelar: Möjligheten att erbjuda längre betaltider till era kunder kan vara en konkurrensfördel och öka er attraktivitet på marknaden. 
Exportvaror som transporteras i container på ett fartyg

EXPORTFACTORING

Risker kopplade till fakturering utomlands

Försäljning utomlands är en tillväxtmöjlighet, men ett flertal risker tillkommer. Med exportfactoring så minskas riskerna.

Exempel på risker som kan vara högre vid fakturering utomlands:

  • Svårare kreditbedömning av kunderna
  • En annan syn på förfallodatum  
  • Mindre effektiva möjligheter vid obetalda fakturor
  • Kostsammare inkassoförfarande
Person som sitter framför datorn och skriver

Få kontakt med en kundansvarig

Oavsett om ni har ett behov idag eller vill inleda en personlig relation med en långsiktig finansiell partner, finns vi här. Vi agerar bollplank där du får tydliga svar och konkret feedback kopplat till en potentiell transaktion. Vi kan också diskutera hur ni bäst tar tillvara på företagets möjligheter framöver med en skräddarsydd finansiering.

verdane
solidx_logo
verdane
solidx_logo
reason_studios_verdane

Serafim Finans är glada att ha fått förtroendet att supportera Verdane vid refinansieringen av Reason Studios.

Verdane

Reason Studios