Finansiering till Private Equity – ett segment med stor potential

Serafim Finans anser att konkurrensen idag är hårdare bland storbanker och alternativa långivare vid större affärer, medan det finns ett gap i marknaden avseende förvärvsfinansiering till Private Equity fonder och andra finansiella investerare som är aktiva i de mindre segmenten. Med denna grund har Andreas Jonsson rekryterats till rollen som Director, Leveraged Finance, för att leda den strategiska satsningen avseende finansieringslösningar till Private Equity. I och med detta breddar Serafim Finans sitt erbjudande ytterligare inom företagsfinansiering.

Fortsätt
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Finansiering till Private Equity</span>

Finansiering till Private Equity – ett segment med stor potential

Serafim Finans anser att konkurrensen idag är hårdare bland storbanker och alternativa långivare vid större affärer, medan det finns ett gap i marknaden avseende förvärvsfinansiering till Private Equity fonder och andra finansiella investerare som är aktiva i de mindre segmenten. Med denna grund har Andreas Jonsson rekryterats till rollen som Director, Leveraged Finance, för att leda den strategiska satsningen avseende finansieringslösningar till Private Equity. I och med detta breddar Serafim Finans sitt erbjudande ytterligare inom företagsfinansiering.

Serafim Finans ser en öppning i marknaden och rekryterar Andreas Jonsson, med senior kompetens och erfarenhet från Nordea Bank, för att driva den strategiska satsningen mot Private Equity.

“Vår syn är att lån under 100 mSEK är ett något förbisett segment vad gäller förvärvsfinansieringar till Private Equity. Vi tror också att det finns ett gap i marknaden mellan storbankerna och andra alternativa långivare, exempelvis kreditfonder, vilket delvis bekräftats i dialoger vi tidigare haft med olika Private Equity bolag, som är aktiva i detta segment. Med ett anpassat erbjudande har vi en stark tro på att det finns utrymme för oss att ta en position på marknaden, berättar Anna Rytterling, Head of Corporate på Serafim Finans.”

 

Andreas har 20 års erfarenhet av företagsfinansiering från Nordea Bank och nu senast från Avida Finans. Han har under större delen av tiden arbetat med såväl kreditanalys som projektledning och strukturering av förvärvsfinansieringar och andra finansieringslösningar till Private Equity, andra finansiella investerare samt rörelsedrivande bolag inom SME och MidCorp segmenten.  

Andreas Jonsson, Director, Leveraged Finance, om hur han ser på sin roll hos Serafim Finans. 

“Jag ser fram emot att bli en del av teamet och den positiva affärsandan på Serafim Finans, och hoppas att jag med min kompetens och erfarenhet ska kunna bidra till att bredda både kundbasen och produkterbjudandet i en fas där lönsam tillväxt står högt på agendan.”

 

Kontaktuppgifter

Andreas Jonsson, Director – Leveraged Finance
E-post: andreas.jonsson@serafimfinans.se

Anna Rytterling, Head of Corporate
Tel: 072-402 35 78
E-post: anna.rytterling@serafimfinans.se

Serafim Finans