Serafim Finans inleder ett samarbete med EKN

Serafim Finans fortsätter att växa och tar sig an nya möjligheter på marknaden. Vi inleder ett samarbete med EKN och kan numera erbjuda exporterande bolag bättre möjligheter till finansiering.

Fortsätt
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Serafim Finans inleder ett samarbete med EKN</span>

Serafim Finans inleder ett samarbete med EKN

Serafim Finans vill främja svenska exportbolag genom att erbjuda finansieringslösningar som är specifikt anpassade för denna målgrupp. Sedan tidigare erbjuder Serafim exportlånet i samarbete med Exportkreditnämnden (EKN) och nu kompletteras erbjudandet även med exportfactoring – en fördelaktig lösning för expansiva bolag med ambitioner om att växa internationellt.

Serafim Finans fortsätter att växa och tar sig an nya möjligheter på marknaden. Vi inleder ett samarbete med EKN och kan numera erbjuda exporterande bolag bättre möjligheter till finansiering.

Vi på Serafim Finans vill stötta exportföretag med finansiering av deras exportsatsningar. EKN bistår genom att garantera upp till 50% av risken på rörelsekrediter med en löptid på upp till 24 månader.

Anna Rytterling, Head of Corporate på Serafim Finans, kommenterar samarbetet och dess innebörd för bolaget.

“Samarbetet med EKN och vår nya produkt exportlån, går helt i linje med vår planerade tillväxtresa och produktutveckling. Det ger oss möjlighet att hjälpa nya och befintliga kunder på ett ännu bättre sätt.”

Serafim Finans