Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2021-02-24

Företagsfinansiering – ett tryggt alternativ till stödpaketet

Många företag har drabbats hårt under pandemin och varit i behov av det permitteringsstöd som regeringen infört. Nu rapporterar över 2 800 företag att de behöver betala tillbaka det korttidsstöd som de fått, enligt en artikel på Di.se.

En orsak till återkravet är att företag inte skickat in sina avstämningar i tid, vilket de behöver göra efter varje stödperiod. Det innebär att företagen behöver återbetala det preliminära stöd som de mottagit under den rådande perioden. Trots dessa återkrav har regeringens stödpaket fortfarande hjälpt många företag, men det finns fler alternativ som kan hjälpa Sveriges företag framåt.

Skapa tillväxt med ett företagslån

Företagslån passar bra om ni behöver stärka likviditeten, investera i ett nytt projekt eller i er egen verksamhet. Stefan Nummela Gustafsson är affärsområdeschef för Företagsförsäljning på Serafim Finans och ser en ökad efterfrågan på företagsfinansieringar.

”Vi ser en ökad efterfrågan på finansiering från många spännande bolag från olika branscher. Det gläder oss att kunna tillmötesgå flera av dessa företag genom ett personligt bemötande och hållbara finansiella lösningar vilka skapar förutsättningar för stabilitet, lönsamhet och tillväxt.”

3 tips när ni söker företagsfinansiering

Stefan avslutar med att ge tre tips som kan vara bra att tänka på när ni söker företagsfinansiering.

1. Jämför gärna olika finansbolag och vad de ställer för villkor. Om ett finansbolag exempelvis begär färre säkerheter och tar hög avgift, kan det betyda att bolaget tar en hög risk. Ett sådant bolag kan vara mindre benäget att förlänga finansieringen eller ge ytterligare finansiering.

2. Ju mer underlag och dokumentation ni har om ert projekt, desto bättre.

3. Om ni är osäkra på vad som behövs för att någon ska ställa upp med finansiering, kan ni kontakta oss för tips och råd.

Kontakta oss här eller ring oss på 08-400 540 99 om du vill veta mer.

 

Källa (hämtad 2021-02-24): https://www.di.se/nyheter/foretag-tar-strid-mot-tillvaxtverkets-aterkrav-straffskalan-ar-horribel/