Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

Företagslån

Företagslån med skräddarsytt upplägg för dig som har ambitionen att växa

Företagslån – när du vill få företaget att växa

Med våra företagslån hjälper vi er oavsett behov, med en finansieringslösning som gör att ni kan nå er fulla potential.

Företagslån passar bra om ni exempelvis ska investera i ett nytt projekt, om ni vill investera i er egen verksamhet eller om ni behöver stärka likviditeten.

Vi jobbar inte bara med att leverera snabba beslut till rätt finansieringslösning, utan vi vill även att våra kunder ska se oss som en långsiktig partner. En personlig kontakt där vi är ett samtal bort från att bistå med vår kompetens och ge er finansiell rådgivning.

 

Bryggfinansiering

Bryggfinansieringslösningar är ett effektivt sätt att överbrygga tillfälliga situationer så som projekt som dragit ut på tiden, kommande nyemissioner eller andra tillfällen där man behöver tillgång till kapital idag för att brygga en framtida intäkt. Vi vet att tid kan vara en avgörande faktor när det handlar om likviditet och därför garanterar vi en återkoppling inom 24 timmar (vardagar) och en skyndsam hantering därefter.

 

Förvärvsfinansiering

Har ni planer på att göra ett förvärv av exempelvis en konkurrent eller en kundstock och letar efter finansiering? Eller vill ni bredda verksamheten inom ett nytt område? Våra kunder kommer till oss med en tillväxtplan för bolaget och tillsammans hittar vi en struktur som möjliggör företagstillväxten. Vårt erfarna team bistår även med skuldkapacitetsrådgivning inklusive hjälp med att ta fram finansiella prognoser för att hitta en optimal kapitalstruktur i förvärvs- och andra tillväxtsituationer.

 

Rörelsefinansiering

Passar alla bolag som har likviditetssvängningar under vissa perioder. Det kan handla om säsongsvariationer i försäljning eller att intäkter och utgifter inte matchar under vissa perioder. Ni kanske behöver betala en order som kommer att säljas först om några månader och behöver täcka kortsiktiga likviditetsunderskott eller andra rörelsekapitalsvängningar. Oavsett anledning finns vi här för att diskutera en potentiell rörelsefinansiering med er.

 

Investeringslån

Behöver ni investera i nya maskiner för att ta produkten till en nästa nivå eller investera i en större lokal för att kunna möta efterfrågan från era kunder? Investeringar kan även innefatta rekrytering av ny personal, marknadsföringsinsatser och inventarier. Rätt investering kan vara avgörande för att ta bolaget in i nästa tillväxtfas. Kontakta oss för en vidare dialog om hur vi på Serafim Finans kan hjälpa till att finansiera investeringen.

 

Refinansiering

Har ni spridda krediter som ni vill refinansiera till ett enstaka lån? Vi ersätter då er nuvarande lösning mot en mer långsiktig och förmånlig finansieringslösning. Genom en refinansiering kan ni se till att minska era totala kostnader, men även minska den administrativa bördan som flertalet krediter kan orsaka. Vi ser tillsammans över de olika alternativen och landar i den bäst anpassade lösningen för just ert företag.

 

Om ambitionen är att få företaget att växa kan ett företagslån från Serafim Finans vara vägen framåt. Vi erbjuder större lån till företag samt en mindre företagskredit, Direktlån Företag.

Kontakta oss idag genom att fylla i kontaktformuläret här, eller genom att kontakta oss på 08-400 540 99, corporate@serafimfinans.se.

Vanliga frågor

Vad kostar det att låna hos er?

Vi tillämpar en individuell prissättning och bedömer varje affär för sig. För att vi skall kunna ge dig en skarp offert behöver vi veta mer om ditt behov.

Vilka säkerheter kräver ni för lån?

Vi kräver fullgoda säkerheter för de krediter vi ger ut. De vanligaste säkerheterna hos oss är pant i fast egendom, företagsinteckningar, pant i aktier eller personlig borgen.

Hur lång löptid erbjuder ni?

Vi erbjuder lån med löptider upp till 24 månader.

Kontakta Patrik

Jag tycker att ett lån är så mycket mer än bara ett lån – genom att förstå företagets situation kan finansieringen anpassas efter de behov som finns och med en individuell lösning så skapas ännu bättre förutsättningar för företaget att nå och överträffa sina mål. Hör av dig så pratar vi vidare!
Patrik Söderlund,
Client Executive

Kontakta mig

Se även

Fakturaservice
Fakturaköp
Fastighetsfinansiering
Inkasso