Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-08-10

Förståelse för fastighetskrediter

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som har kapitalet, kompetensen och förståelsen för dina framtidsplaner.

Ett kreditmarknadsbolag som genom sin finansiering och kompetens bidrar till en trygghet och lönsamhet i ditt unika fastighetsprojekt.

En av fördelarna som ett kreditmarknadsbolag har är att kunna ta emot inlåning från privatkunder och företagskunder med statlig insättningsgaranti, samt att de står under Finansinspektionens tillsyn; en trygghet för dig som söker finansiering.

En erfaren aktör kan ofta i ett tidigt skede göra en bedömning om det går att finansiera ditt projekt. Väljer du en för stor aktör kan du få vänta på beslut. Då kan investeringsmöjligheten vara försvunnen, även om kreditbeslutet beviljas. Väljer du en för liten eller oerfaren aktör kan redan tagna beslut ändras och då kan du hamna i en svår situation både villkorsmässigt och räntemässigt.

Ett engagerat och lösningsorienterat agerande där aktören håller vad den lovar är det som kan krävas för att möjligheten inte ska försvinna.

Det krävs en engagerad, lösningsorienterad och professionell partner som arbetar långsiktigt.

Ett kreditmarknadsbolag som kan fastigheter.

Pär Ekstedt, grundare till kreditmarknadsbolaget Promentor Finans AB

Läs mer om fastighetsfinansiering här.

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.