Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

Hur fungerar Factoring?

Sälj dina fakturor, stärk likviditeten.

Hur fungerar factoring?

Factoring är en finansieringslösning som innebär att ett företag belånar eller säljer sina kundfakturor till ett factoringbolag.

Tjänsten används bland annat av företag som befinner sig i tillväxt, som då kan återinvestera tiden och kapitalet som frigörs direkt i verksamheten eller i nya projekt, samt av företag som vill säkra upp kassan för att kunna betala ut lön, moms och andra utgifter.

Fakturaköp – även kallat factoring – används av bolag i flera olika faser, som till exempel nystartade bolag, expansiva bolag och väletablerade bolag. Tjänsten innebär att ni säljer era kundfakturor till ett factoringbolag som sedan betalar ut hela fakturabeloppet, minus en avgift, vanligtvis inom 24 timmar. Factoringbolaget tar även över det administrativa arbetet, så som att skicka ut fakturor, betalningspåminnelser och inkassokrav. För er del innebär det att ni frigör tid och stärker er likviditet.

Med eller utan regress

Factoringbolagen kan erbjuda att köpa era kundfakturor med eller utan regress. Regress betyder återköpsansvar. Ett fakturaköp med regress innebär att ni som fakturautställare står hela risken. I det fall fakturamottagaren inte betalar på utsatt kredittid har ni som bolag skyldighet att återköpa fordran i sin helhet, men factoringbolaget hjälper oftast till att driva fordran vidare genom inkasso.

Ett fakturaköp utan regress innebär att factoringbolaget står för den finansiella risken, vilket innebär att om er fakturamottagare hamnar på obestånd så påverkar det inte er.

Bra att tänka på

Fakturaköp är en smidig och bekväm tjänst som underlättar vardagen för många företag genom att den frigör tid och stärker likviditeten. Tjänsten är användbar för många företag i olika branscher, men särskilt användbar om ert bolag är i tillväxtfas och ni vill återinvestera tiden och pengarna direkt i verksamheten för att växa ytterligare.

Idag används fakturaköp av företag i alla storlekar och inom de flesta branscher. Kontakta oss om du vill veta mer.

Se även

Fakturaservice
Företagslån
Fastighetsfinansiering
Inkasso