Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

Serafim Finans

En långsiktig partner – sedan 2004

Fokus på er tillväxt

Serafim Finans AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder finansiella lösningar till företag och konsumenter, sedan 2004.

Vi hjälper företag och konsumenter i Sverige med finansiella lösningar och tryggt sparande. Vi strävar efter att tillsammans med våra kompetenta medarbetare hitta flexibla och långsiktiga lösningar som gör det enkelt och smidigt för våra kunder att nå sin fulla potential.

Serafim Finans AB står under Finansinspektionens tillsyn och har som kreditmarknadsbolag tillstånd att bedriva finansiell verksamhet. Det innebär att vi, liksom svenska banker, kan ta emot inlåning från privatpersoner och företag med statlig insättningsgaranti.

Vi ska bli Sveriges ledande finansbolag

Vi ska vara Sveriges ledande finansbolag som genom engagemang, kompetens och ett personligt bemötande är det självklara valet för såväl kunder som medarbetare.

En del av Serafimgruppen AB

Serafim Finans AB ingår i Serafimgruppen som är ett investmentbolag med fokus på finans- och fastighetsmarknaden. Serafimgruppen fokuserar på att skapa de bästa förutsättningarna för lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande genom lyhördhet för varje verksamhet unika strategier, förutsättningar och möjligheter.

Besök Serafimgruppen