Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2022-10-05

Serafim Finans expanderar affären utanför Sverige – erbjuder numera exportfactoring

Pressmeddelande, 2022-10-05.

Serafim Finans vill främja svenska exportbolag genom att erbjuda finansieringslösningar som är specifikt anpassade för denna målgrupp. Sedan tidigare erbjuder Serafim exportlånet i samarbete med EKN och nu kompletteras erbjudandet även med exportfactoring – en fördelaktig lösning för expansiva bolag med ambitioner om att växa internationellt.

Enligt siffror från SCB, exporterade Sverige varor och tjänster för 2 507 miljarder kronor under 2021. Serafim Finans vill med skräddarsydda factoringlösningar stötta dessa företag som bidrar till den svenska exporten, för att gynna deras fortsätta tillväxt.  

Minimera riskerna förknippade med utländska kundfordringar 

Betalningsvillkoren på den internationella marknaden och mot utländska kunder innebär ofta långa betaltider, en nödvändighet för att vara konkurrenskraftig men samtidigt en stor utmaning för likviditeten.

– Fördelen med exportfactoring är att bolaget kan tillgodose sitt kapitalbehov i takt med att det uppstår samt att likviditet kan frigöras utan att öka skuldsättningen för bolaget, förklarar Anna Rytterling, Head of Corporate Division Serafim Finans.

Utöver inverkan på likviditeten innebär den internationella försäljningen ofta ytterligare utmaningar såsom valutarisker, ökad administration på grund av sena betalare och därutöver kostsamma inkassoförfaranden. Dessa risker kan minimeras genom att använda tjänsten exportfactoring. 

Tjänsten lämpar sig väl för företag i tillväxt som har återkommande företagskunder och med behov av att förbättra sin likviditetssituation och/eller sina nyckeltal. 

Läs mer om exportfactoring eller kontakta oss på 08-400 540 99 eller corporate@serafimfinans.se.

 

Kontaktuppgifter

Anna Rytterling, Head of Corporate Division
Tel: 072-402 35 78
E-post: anna.rytterling@serafimfinans.se