Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-02-24

Skrönor om factoring

Skrönor om factoring

Factoring har länge varit populärt i Europa, i länder som Italien, Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Idag börjar allt fler företag i Sverige upptäcka fördelarna med factoring, en tjänst som innebär att du säljer dina kundfakturor till ett factoringbolag.

En av anledningarna till att det tagit längre tid för factoring att etablera sig på den svenska marknaden kan bero på att det har funnits, och fortfarande finns, förutfattade meningar om tjänsten. Vi vill därför ta tillfället i akt och bemöta några av dessa förutfattade meningar med vår expertis och erfarenhet.

Tre skrönor om factoring

Idag används tjänsten av företag i alla storlekar och i olika finansiella ställningar. En av de vanligaste skrönorna vi på Promentor Finans stöter på i vardagen är att folk anser att det endast är företag med finansiella problem som säljer sina kundfakturor. Det stämmer delvis, men allt fler företag i tillväxt ser fördelarna med att få tillgång till kapitalet tidigare. Nedan förklarar vi varför.

”Det är dyrt att sälja sina fakturor”

Vanligtvis tar factoringbolaget en avgift på ca 1-3 % av fakturabeloppet. Är fakturabeloppet 50 000 kr och avgiften är 1%, innebär det att du får ut 49 500 kr av totalbeloppet. Om du investerar det frigjorda kapitalet direkt in i verksamheten, i t.ex. ett nytt projekt eller en ny satsning, och du har en högre avkastning på kapitalet i det projektet eller satsningen än vad kostnaden för factoring är så bör du se det som en möjlighet att växa din affär och inte som en kostnad.

”Företag som säljer sina fakturor har finansiella problem”

Kan vara så, men tjänsten används alltmer av företag som befinner sig i en tillväxtfas och vill få tillgång till kapitalet tidigare. Därav nyttjas det av bolag i alla storlekar och i alla finansiella ställningar. Genom att sälja fakturan frigör man mycket tid som man kan lägga på andra delar av verksamheten.

”Man förlorar kundrelationen genom att sälja sina fakturor”

Gammalt sätt att se på tjänsten. För att behålla relationen är det viktigt att man har ett sunt samarbete med transparent och tydlig dialog, där man inkluderar samtliga berörda parter. Med Promentor Finans har du en stabil, säker och tillgänglig partner inom factoring som skräddarsyr upplägget efter dina önskemål och som är medveten om hur viktigt det är att behålla kundrelationer.

Sammanfattningsvis

Kolla upp vilken avgift factoringbolaget som du väljer tar och att du väljer ett factoringbolag som förstår vikten av att bevara dina kundrelationer. Oavsett i vilken fas ditt företag befinner sig i kan det vara lönsamt med factoring.

Kontakta oss gärna om du har frågor och vill veta mer.
salj@serafimfinans.se och telefon 08 400 540 99.

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.