Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2023-04-05

Tillväxt i oroliga tider

I det oroliga ekonomiska klimatet och på en osäker marknad kan det vara svårt att navigera rätt. Hur bör egentligen företag tänka som vill skapa fortsatt tillväxt under dessa förutsättningar? Serafim Finans kompetenta och erfarna rådgivare hittar en skräddarsydd finansieringslösning som tar hänsyn till ert företags specifika tillväxtplan.

Att växa kräver kapital och förr eller senare behöver företag vända sig till externa aktörer för att möta behovet. Hur ett bolag ska finansieras beror dock på olika faktorer som bransch, vilken fas företaget befinner sig i och den önskade kombinationen av eget kapital och skuld. Fördelen med att lånefinansiera delar av tillväxtkapitalet är att ni inte behöver späda ut era ägarandelar och ge upp kontrollen.

Utöver ett företagslån kan det finnas andra finansieringslösningar som är relevanta. Det kan handla om viktiga och starka kunder som kräver längre betaltider, samtidigt som leverantörerna vill ha betalt tidigare. Alternativt uppstår det en önskan om att ha möjlighet att erbjuda längre betaltider till kunderna, för att vinna betydelsefulla affärer. Ni kanske har kunder utanför Sveriges gränser där betaltiderna är längre och risken högre? Vid alla dessa scenarion kan en fakturakopplad finansiering vara lösningen.

Vad som händer i ekonomiskt oroliga tider är att storbankerna blir mer restriktiva, eftersom de är mindre riskbenägna. Företag med ambitionen att fortsätta växa borde därför se över andra alternativ, bortsett från de traditionella storbankerna, för att uppfylla sina finansieringsbehov och minska riskerna. På Serafim Finans tittar våra kompetenta rådgivare på helheten för att hitta en skräddarsydd finansieringslösning som passar just ert företags tillväxtplaner.

– Vår kreditgivningsprocess är inte lika stelbent och modellstyrd som storbankernas. Istället för att stirra oss blinda på ett visst nyckeltal tar vi oss tiden att lyssna och analysera varje enskilt bolag, för att förstå behovet samt hitta en skräddarsydd finansieringslösning, förklarar Anna Rytterling, Head of Corporate.

Serafim Finans kan därmed vara en finansiär som levererar helhetslösningar till medelstora företag och ett bra komplement för större företag vid kortsiktiga eller mer komplexa finansieringsbehov – allt med en långsiktig relation i fokus.

 

Vill ni diskutera eventuella finansieringsbehov med någon av Serafim Finans duktiga rådgivare? Kontakta oss på corporate@serafimfinans.se.