Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-01-30

Vad är factoring?

Vad är factoring?

Enkelt sagt går factoring ut på att sälja företagets fakturor. Ett utomstående factoringbolag köper dessa fakturor och betalar ut fakturabeloppet oftast inom 24 timmar. Factoringbolaget ärver även ansvaret för administrativa uppgifter som exempelvis betalningspåminnelser och inkassokrav.

Vissa factoringbolag köper hela fakturan, andra köper delar av den. Ingen köper förfallna fakturor. Alla tar en avgift på varje faktura och denna procentsats kan variera från bolag till bolag.

Fördelar med factoring

Du säljer dina fakturor till ett externt finansbolag som oftast betalar ut fakturabeloppet omgående, utan att du behöver vänta på kundernas betalning. Finansbolaget tar sedan över alla administrativa uppgifter, inklusive ansvaret att driva in betalningen från kunden via påminnelser och inkassokrav.

Du kan därmed återinvestera i verksamheten, undvika konkurs och du frigör värdefull tid.

Alltid pengar på banken: Kreditrisk eller inte, med factoring kan du lita på att dina pengar alltid betalas ut. Du slipper alltså oroa dig om kunden slutligen betalar eller inte, när du har sålt fakturan är det inte längre ditt bekymmer.

Snabbt och smidigt: Pengarna finns oftast på ditt konto inom 24 timmar. All administration står factoringbolaget för.

Ingen stress, ingen oro: Att alltid veta var pengarna kommer ifrån och när är en trygghet för en företagare. Tiden kan istället koncentreras till att utveckla verksamheten.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Med Promentor Finans har du en stabil, säker och tillgänglig partner inom factoring som finns där när kunderna inte betalar. Vi köper dina fakturor till en mycket konkurrenskraftig avgift och betalar oftast ut pengarna inom 24 timmar. För att veta mer om factoring och vad tjänsten kan göra för er, välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Mail: salj@serafimfinans.se
Telefon: 08-400 540 99

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.