Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-04-29

3 anledningar till att sälja dina kundfakturor

Fakturaköp är en tjänst som blivit alltmer populär i Sverige. Idag finns det många finansiella bolag i Sverige som erbjuder tjänsten, vilket kan vara ett tecken på att efterfrågan växer och att fler företagare ser fördelarna med fakturaköp.

Tre av många fördelar som vi vill lyfta fram är att tjänsten frigör tid, kapital och minskar stressen för dig som företagare. Tjänsten ger dig frihet att spendera din tid och dina pengar på det du vill.

1. Frigör tid 

Tiden som ni lägger på att skapa och administrera fakturor, skicka betalningspåminnelser eller att driva in betalningar kan vara tidskrävande. När ni säljer era kundfakturor frigörs den tiden, vilken du kan lägga på verksamheten och således öka lönsamheten i företaget.

2. Frigör kapital 

Om du väljer att sälja dina kundfakturor får du vanligtvis betalt inom 24 timmar. Det är kapital som du kan placera som du vill, till exempel i ett nytt projekt eller en ny satsning. Om du har en högre avkastning på kapitalet i det projektet eller satsningen än vad kostnaden för fakturaköp är så kan du se det som en möjlighet att skapa tillväxt och få din affär att växa.

3. Minska stressen 

Genom att sälja dina kundfakturor så får ni alltid betalt. Med tiden som frigörs kan ni fatta mer välgrundade verksamhetsbeslut, ta verksamheten framåt och fokusera på det som ni brinner för.

Bra att tänka på 

Det finns vissa saker som kan vara bra att tänka på innan du beslutar dig för detta. Vanligtvis får du betala en avgift när du säljer dina kundfakturor, vilken kan variera mellan 1-3% av fakturabeloppet. Det är därför bra att du kollar upp avgiften hos det bolag som du planerar ingå ett samarbete med. Det är också viktigt att de förstår din unika situation och kan erbjuda dig ett upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.

Sammanfattning 

Genom att sälja dina kundfakturor får du tid och pengar över som du kan investera direkt in i verksamheten. Du stärker likviditeten och kan få din verksamhet att växa. Vi på Promentor Finans strävar efter att underlätta din vardag genom att erbjuda tjänster, såsom fakturaköp och företagslån, vilka stärker ditt företags likviditet, frigör tid och minskar stress.

Kontakta oss på 08-400 540 99 eller salj@serafimfinans.se, så berättar vi mer!

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.