Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-11-23

3 tips om kunderna begär längre betalningstider

Ibland behöver företag ge sina kunder längre betalningstider än vad verksamheten egentligen klarar av. Det kan i många fall påverka likviditeten negativt, och i vissa fall även kundrelationen.

I den här artikeln ger vi tre tips som kan hjälpa er att tillmötesgå kunden, behålla kundrelationen och fortsätta driva verksamheten framåt.

Åtta av tio svenska bolag tvingas acceptera längre betalningstider

I Intrums senaste studie, European Payment Report 2020 Sverige, framgår det att de överenskomna betalningsvillkoren i Sverige i genomsnitt är 48 dagar, men att det i praktiken dröjer i genomsnitt 66 dagar innan betalning faktiskt sker. Dessutom uppger åtta av tio svenska företag att de accepterat längre betalningstider än vad de är bekväma med, då de inte vill skada kundrelationen.

Så här kan ni göra om kunden begär längre betalningstider.

1. Tidsbegränsa överenskommelsen

Informera kunden om att detta är en tidsbegränsad överenskommelse. Förklara och var tydlig med att det är en avvikelse från tidigare överenskommelse och kommer endast gälla under en begränsad period. Ju tydligare och mer transparent dialog ni för, desto mindre sannolikt är det att potentiella oenigheter uppstår.

2. Korta ned betalningstiden längre fram

Om ni har möjlighet att tillmötesgå kunden denna gång, kan ni förhandla om att korta ned kredittiden för en viss period längre fram. Ska ni i framtiden anställa nytt eller betala moms och semesterlöner så kan ni förhandla om att korta ned kredittiden denna period.

3. Sälj era fakturor – få betalt direkt och behåll kundrelationen

Ett smidigt sätt som kan gynna er och er kund är att sälja era fakturor till oss på Promentor Finans. Det gynnar er kund då ni kan ge kunden en förlängd kredittid. Ni påverkas inte av detta då vi som finansbolag betalar ut fakturabeloppet direkt till er, vanligtvis samma dag. Vi inleder dialog med er kund och är väl medvetna om att bevara relationen. Det innebär att ni frigör tid, energi och kapital som ni kan investera direkt i verksamheten eller i ett nytt projekt.

Dessutom kan vi på Promentor Finans hjälpa till med att skicka betalningspåminnelser och inkassokrav i de fall er kund inte skulle betala i tid.

Kontakta oss för fakturaköp

Tillväxten och verksamheten kan påverkas negativt om ni behöver vänta på betalningen. Vi skapar förutsättningar för hundratals bolag i Sverige, såväl nystartade, expansiva och väletablerade bolag i storstäder som på landsbygden, att få tillgång till kapitalet tidigare och frigöra tid som kan återinvesteras i verksamheten.

Kontakta oss om ni vill veta mer.

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.