Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-10-29

Bostadsbrist – en möjlighet för bostadsutvecklare

Det råder bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner. Behovet av bostäder finns framförallt i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Malmö och Göteborg. Bostadsbristen kan ses som ett problem, men också som en möjlighet.

För att möta bostadsbristen skulle det behöva byggas cirka 64 000 bostäder per år mellan 2018–2027 menar Boverket, varav ungefär 50 000 av dessa behöver byggas i Sveriges tre största storstadsregioner.

Aron Thiis, KAM Property Finance på Promentor Finans, menar att bostadsutvecklare kan se bostadsbristen som en möjlighet om de riktar sig till rätt kundgrupp.

”Då bostadsbristen främst påverkar personer med låga eller medelhöga inkomster, t.ex. unga vuxna som vill flytta hemifrån, bör man som bostadsutvecklare utvärdera vilken kundgrupp man ska rikta sig till i sina projekt. Är man en bostadsutvecklare med en svagare kassa brukar det vara fördelaktigt att producera hyres- eller bostadsrätter med en prislapp som riktar sig till ovan målgrupp. Detta då det brukar vara lättare att boka en större del av enheterna på kortare tid som i sin tur leder till en enklare dialog med finansiär om byggnadskreditiv eller slutfinansiering.”

Boverkets kreditgaranti

För att försöka möta bostadsbristen erbjuder Boverket en kreditgaranti som ger skydd mot kreditförluster, vilken långivaren kan teckna med Boverket. Detta är en fördel för både mindre och större byggaktörer, då det för mindre aktörer kan vara svårt att påvisa ett tidigare och fint track record. För större och mer etablerade byggaktörer kan garantin vara fördelaktig när man har många olika projekt igång samtidigt.

Kontakta oss

Vi på Promentor Finans erbjuder bland annat finansiella tjänster, så som fastighetsfinansiering och företagslån, och har ramavtal med Boverket. Vanliga projekt som vi finansierar är bostadsprojekt, som till exempel uppbyggnad av bostads- och hyresrätter.

Vill du veta mer om oss och våra finansieringslösningar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Källa: boverket.se (hämtad 2020-10-29)

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.