EIF och Serafim Finans undertecknar ett garantiavtal på 10 miljoner euro inom InvestEU

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Serafim Finans AB (”Serafim”) undertecknade ett avtal på 10 miljoner euro för att stödja svenska små och medelstora företag samt börsnoterade sådana. Tack vare EIF-garantin kommer Serafim att kunna tillhandahålla finansiering och sänkta räntor till svenska företag som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången.

Fortsätt

EIF och Serafim Finans undertecknar ett garantiavtal på 10 miljoner euro inom InvestEU

  • Europeiska investeringsfonden (EIF) och Serafim Finans AB (”Serafim”) undertecknade ett avtal på 10 miljoner euro för att stödja svenska små och medelstora företag samt börsnoterade sådana.
  • Tack vare EIF-garantin kommer Serafim att kunna tillhandahålla finansiering och sänkta räntor till svenska företag som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången.

Europeiska investeringsfonden (EIF) kommer att tillhandahålla en garanti på 10 miljoner euro som täcker en portfölj med efterställd skuldfinansiering genom InvestEU SME Competitiveness Product – portfölj med högre risk i kategori 3.

Denna portfölj syftar till att förbättra företagens konkurrenskraft genom att stödja efterställd utlåning till små och medelstora företag som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången och genom att underlätta deras kapitaliseringsbehov (inklusive refinansiering av befintliga lån). Efterställda skuldinstrument spelar en viktig roll för finansieringen av små och medelstora företag genom att stabilisera deras finansiella ställning, förbättra lånekapaciteten och stödja företagsinvesteringar.

Tack vare EIF:s garanti kommer Serafim att kunna stötta ett bredare spektrum av företag och industrier som har påverkats negativt av den ekonomiska nedgången och som därmed upplever utmaningar med att erhålla den finansiering man är i behov av. Därutöver kommer Serafim ha möjlighet att förbättra räntevillkoren på de gällande lånen.

“I tider när små och medelstora bolag i Sverige – i likhet med andra bolag inom hela EU – står inför en mängd utmaningar för att upprätthålla sin verksamhet eller växa, vill vi säkerställa att företagen lyckas säkerställa den finansiering som de behöver, säger EIF:s vd Marjut Falkstedt. Vår garanti som backas upp av EU gör denna finansiering tillgänglig och överkomlig för företag genom vårt nya samarbete med Serafim Finans.”

Bild som symboliserar samarbetet mellan Serafim Finans, EIF och European Commission.

Ytterligare en effekt av de ekonomiskt svåra tiderna är att investerare och finansiärer, nu i större utsträckning än tidigare, efterfrågar lönsamhet och positiva kassaflöden, snarare än tillväxtsiffror.  

“Vi ser fram emot att ta oss an denna möjlighet som innebär att vi, med hjälp av EIF-garantin, kan hjälpa företag och entreprenörer med att hitta en lämplig finansiering. Partnerskapet med EIF är en viktig del i vårt åtagande att stötta svenska företag, och därigenom bidra till deras långsiktiga tillväxt och stabilitet. Förhoppningsvis blir denna transaktion ett första steg mot ett långvarigt samarbete med EIF, säger Anna Rytterling, Head of Corporate på Serafim Finans.”

För ytterligare information: Europeiska investeringsfonden ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen. EIF:s huvuduppgift är att stödja europeiska små och medelstora företag genom att underlätta för dem att få tillgång till finansiering. EIF utformar och utvecklar instrument för risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansiering som är speciellt inriktade på detta marknadssegment. I denna roll främjar EIF EU:s centrala politiska mål som bland annat konkurrenskraft och tillväxt, innovation och digitalisering, social inverkan, kompetens och humankapital, klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet.

Serafim Finans är ett etablerat svenskt kreditmarknadsbolag, som erbjuder en stor bredd av finansiella lösningar till både företag och konsumenter sedan 2004. Med ett team av kompetenta medarbetare strävar företaget efter att hitta flexibla och långsiktiga lösningar, som gör att kunderna kan nå sin fulla potential. Ambitionen är att vara Sveriges ledande finansbolag – med ett fokus på värderingarna engagemang, kompetens och ett personligt bemötande. Serafim Finans ämnar stötta svenska företag i sin tillväxt genom rådgivning och långsiktiga kundrelationer.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar också till att mobilisera privata investeringar för Europeiska unionens politiska prioriteringar, såsom den europeiska och den digitala omställningen. InvestEU-programmet samlar många olika finansiella EU-instrument under ett tak, som för närvarande finns tillgängliga för att stödja investeringar inom  Europeiska unionen, och gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden implementeras genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Presskontakter

Europeiska investeringsfonden

Anna Johansson, a.johansson@ext.eib.org, tel.: +352 4379 70884

Följ oss på Twitter@eif_eu

Webbplats: www.eif.org – Pressavdelning: +352 4379 21000 – press@eib.org

 

Europeiska kommissionen

Flora Matthaes, tel.: +32 229 83951 – Flora.MATTHAES@ec.europa.eu

Webbplats: https://investeu.europa.eu #InvestEU

 

Serafim Finans

Nicole Falker, nicole.falker@serafimfinans.se, tel.: +46 72 402 35 71

Webbplats: https://serafimfinans.se/

Serafim Finans