Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-10-02

Konkurserna fortsätter att minska – september

I september minskade konkurserna i landet med 39 procent jämfört med september 2019. Det är positiva besked, men det råder dock osäkerhet kring hösten då spridningen av Covid-19 kan förvärras.

– Konkurserna minskar nationellt, vilket vi ser mycket positivt på. Vi ser att många av de bolag som klarat första vågen av pandemin, är bolag som anpassat verksamheten och erbjudandet efter rådande omständigheter genom att hitta nya, kreativa sätt att leverera sina produkter eller tjänster på. Många av bolagen som försatts i konkurs under året, är bolag som hade relativt låg lönsamhet redan innan krisen. Just anpassning är något som kan komma att vara nödvändigt för att undvika konkurs om en andra våg av Covid-19 inträffar.  Det kommer också vara viktigt att man har en finansiell partner att lita på, menar Ronny Sturny, Chief Credit Officer på Promentor Finans AB.

En av de branscher som klarat sig bäst från konkurser under pandemin är byggbranschen. Inom byggbranschen minskade konkurserna med 17 procent i september och med 2 procent för hela året 2020, jämfört med samma period föregående år.

Bättre likviditet, fler möjligheter

Många nystartade, expansiva och väletablerade bolag stärker kassan genom att sälja sina fakturor eller att ta ett företagslån. Fördelarna är att ni frigör tid och pengar till det ni kan bäst; att ta verksamheten framåt.

Kontakta oss här eller ring oss på 08-400 540 99 om du vill veta mer.

Källa konkursstatistik:
https://www.uc.se/konkursstatistik/ (hämtad 2020-10-02).

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.