Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-05-26

Konkurserna i landet ökade i april – så här kan ni undvika det

UC rapporterar att konkurserna i Sverige ökade i april med 30 procent, jämfört med samma månad 2019. Av de företag som försatts i konkurs är det ungefär hälften som hade en kassalikviditet under 100 procent. Det innebär att dessa företag hade det svårare att betala sina fakturor, vilket kan ha lett till att de försattes i konkurs.

Hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårt, där konkurserna för april 2020 ökat med 159 procent jämfört med april 2019. Ungefär 15 procent av konkurserna inom denna bransch är bolag som var ekonomiskt stabila med en soliditet på ca 30 procent i deras sista årsredovisning.

För att minska risken att hamna i ett tufft ekonomiskt läge finns det olika alternativ att välja. Några av alternativen är att sälja kundfakturorna eller att ta ett företagslån, varpå båda alternativen gör det möjligt att stärka likviditeten och att investera i framtiden.

Sälj era kundfakturor

Ni bestämmer hur många fakturor ni vill sälja. Genom att sälja era kundfakturor får ni ut hela fakturabeloppet minus en avgift, som vanligtvis brukar vara mellan 1-3 % av fakturabeloppet. Ni kan investera kapitalet direkt i verksamheten och ni undviker även alla administrativa delar, så som att skicka eventuella betalningspåminnelser och inkassokrav. Det ger er mer tid och mer fokus till att driva ert företag på ett framgångsrikt sätt.

Med eller utan regress

Ni kan sälja fakturor med eller utan regress. Regress betyder återköpsansvar. Ett fakturaköpsupplägg utan regress innebär att vi står för den finansiella risken – det innebär att i det fall er fakturamottagare hamnar på obestånd eller inte har tillräckligt med medel att betala så påverkar det inte er.

Företagslån – öppnar upp nya möjligheter

Ert företag behöver inte vara i en ekonomisk knipa för att ett företagslån ska vara ett alternativ. Ett företagslån ger er möjlighet att investera i företagets framtid. Oavsett om ni behöver kapital till att genomföra ett nytt projekt eller satsning, för att rusta upp lokalerna eller för att investera i en ny maskin kan ett företagslån täcka upp för dessa kostnader. Ett beslut om företagslån bör vara genomtänkt och välinformerat och därför är det bra om ni kontaktar en rådgivare som kan ge er tips och råd.

Kontakta våra rådgivare på 08-400 540 99 / salj@serafimfinans.se så kan vi tillsammans hitta den finansiering ni letar efter.

Källa: uc.se https://www.uc.se/konkursstatistik/ (2020-05-26)

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.