Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-03-17

Möjligheter i en osäker framtid

Spridningen av coronaviruset har eskalerat snabbt och nått samtliga världsdelar. Den ekonomiska utvecklingen visar en negativ trend som kan medföra att många företags likviditet tillfälligt försämras. Här tipsar vi om tre verktyg som kan hjälpa ditt företag att klara krisen; stärk likviditeten genom fakturaköp, få verksamheten att växa genom ett företagslån och få betalningsanstånd och undvik konkurs genom en företagsrekonstruktion.

Framtiden är osäker, något som den alltid har varit och alltid kommer att vara. Sverige har tagit sig ur kriser förut och kommer sannolikt att ta sig ur rådande situation också. Än är det tidigt att säga hur mycket detta kommer att påverka svenskt näringsliv, men om kunderna inte betalar fakturorna och om bankernas kreditgivning fortsätter att vara restriktiv kan framförallt många små och medelstora företag drabbas hårt.

Sälj dina kundfakturor, stärk likviditeten

Det finns många olika åtgärder som företag kan vidta för att förebygga framtida ekonomiska problem. Factoring, eller fakturaköp som det också heter, är en tjänst som innebär att du säljer dina kundfakturor till ett factoringbolag som oftast betalar ut pengarna inom 24 timmar. Tjänsten har länge varit populär i Europa i länder som Italien, Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Idag börjar allt fler företag i Sverige att se fördelarna med tjänsten, där de främsta anledningarna är att du frigör tid genom att överlåta det administrativa arbetet till factoringbolaget och att du får tillgång till kapitalet oftast inom 24 timmar. Tid och pengar du kan återinvestera i verksamheten.

Hjalmar Sigurdarson är Head of Business Finance på Promentor Finans AB och menar att factoring kan ses som en möjlighet att få din affär att växa. 

”Om du investerar det frigjorda kapitalet direkt in i verksamheten, i till exempel ett nytt projekt eller en ny satsning, och du har en högre avkastning på kapitalet i det projektet eller satsningen än vad kostnaden för factoring är så bör du se det som en möjlighet att få din affär att växa.”

För att du som kund ska kunna skapa långsiktig lönsamhet är det därför viktigt att du får lösningar som passar ert behov.

”För oss är det viktigt att vi kan leverera flexibla lösningar för att skapa långsiktiga affärsrelationer och möjliggöra fler gynnsamma affärer för våra kunder”, menar Hjalmar.

Ett tips på vägen är att du kollar upp vilken avgift factoringbolaget som du väljer tar och att du väljer ett factoringbolag som förstår vikten av att bevara dina kundrelationer. Relationen i sig kan i många fall vara viktigare än själva affären. Det är därför viktigt att factoringbolaget förstår och respekterar dina kundrelationer och hur du kommunicerar med dina kunder. Oavsett i vilken fas ditt företag befinner sig i kan det vara lönsamt med factoring.

Företagslån – öppnar upp nya möjligheter

Företag behöver kapital för att växa. I situationer som dessa kan det vara svårare att beviljas lån från storbankerna. Det finns inga garantier i företagsvärlden och ett försämrat kassaflöde vid fel tillfälle kan bli ett problem för ett företag som behöver göra nya affärer och nya investeringar. Då kan ett företagslån vara ett klokt alternativ. Vi på Promentor Finans AB erbjuder flexibla lånevillkor till dig som företagare. Du har oftast pengarna inom några dagar och du får en skräddarsydd ränta.

Det är viktigt att långivaren har en god förståelse över kundens unika situation.  Ett företagslån hos Promentor Finans AB ger dig möjligheten att bygga för framtiden.

”Vi är medvetna om att alla företag kan hamna i situationer där de är i behov av snabbt tillskott av kapital för att täcka oväntade kostnader eller finansiera en större order. Vår tjänst ’företagslån’ öppnar upp nya möjligheter till dig som företagare. Du får ett individuellt upplägg och du kan bygga för framtiden”, menar Hampus Norman, Head of New Sales.

Ditt företag behöver inte vara i en ekonomisk knipa för att ett företagslån ska vara ett fördelaktigt alternativ. Ett företagslån ger dig möjligheten att investera i företagets framtid. Oavsett om du behöver kapital till att genomföra ett nytt projekt eller satsning, för att rusta upp lokalerna eller för att investera i en ny maskin kan ett företagslån täcka upp för dessa kostnader. Beroende på vilka betalningsvillkor du ges kan det till och med löna sig att lämna kassan orörd och istället använda företagslånet för att göra investeringar. Om ambitionen är att få företaget att växa genom nya affärer och projekt kan företagslån via Promentor Finans AB vara vägen framåt för dig.

Ett beslut om företagslån bör vara genomtänkt och välinformerat. Kontakta våra rådgivare på 08-400 540 99 så kan vi tillsammans hitta den finansiering du letar efter.

Företagsrekonstruktion – betalningsanstånd och skuldnedskrivning

Det är svårt att veta hur länge coronakrisen kommer att fortsätta eller vilka samhällseffekter den kommer att orsaka. Flertalet företag i Sverige har redan nu märkt av effekterna i sin verksamhet. Åtgärdspaketen som myndigheterna presenterat kommer inte att kompensera för de förluster som företagen gör utan innebär endast tillfällig finansiering med olika former av krediter, men det finns fler verktyg att ta till när åtgärdspaketen inte räcker till. I samband med finanskrisen på 1990-talet tillkom lagen om företagsrekonstruktion vars syfte är att hjälpa livsdugliga företag i tillfällig ekonomisk kris att under ordnade former klara sig ur krisen och på så vis undvika konkurs och massuppsägningar.

Marcus Wenner är rekonstruktör och VD på 180 grader och vet vilka åtgärder som krisdrabbade företagare kan vidta för att klara sig igenom krisen och skapa trygghet för organisationen och de anställda.

En företagsrekonstruktion är ett kraftfullt verktyg som syftar till att ge i grunden livskraftiga företag tid att komma tillrätta med tillfälliga betalningssvårigheter och återfå lönsamhet. Under rekonstruktionen får företaget betalningsanstånd och möjlighet till skuldnedskrivningar och företaget är skyddat mot konkurs. Under viss tid säkras även personalens löner genom statlig lönegaranti vilket innebär att företagen i många fall kan undvika uppsägningar.

Bolaget 180 grader startades 2013 och består av engagerade och erfarna konsulter och rekonstruktörer som finns med i företagen i stort och smått och hjälper till att driva framgångsrika rekonstruktioner. 180 grader har erfarenhet av mer än 300 rekonstruktioner vilket gör bolaget till en av de aktörer som genomfört flest rekonstruktioner i Sverige. De har erfarenheten och engagemanget som krävs för att få ditt företag på fötter igen. Tillsammans med 180 grader kan ditt företag rida ut krisen och nå nya framgångar.

Vill du veta mer om hur en företagsrekonstruktion fungerar? Läs mer på hemsidan.

Sammanfattning

I en osäker framtid finns det möjligheter. Genom att sälja dina kundfakturor stärker du likviditeten. Du får betalt oftast inom 24 timmar och frigör tid som du kan återinvestera i din verksamhet. Genom ett företagslån kan du investera i nya projekt eller satsningar, och således öka chansen till långsiktig lönsamhet. Om du tillfälligt har hamnat i betalningssvårigheter kan en företagsrekonstruktion vara det mest effektiva alternativet för att komma på fötter och skapa lönsamhet och trygghet både för de anställda och för organisationens framtid. Oavsett vad du väljer så finns det möjligheter att få din verksamhet att utvecklas.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Promentor Finans AB på salj@serafimfinans.se och 08-400 540 99 eller 180 grader på info@180grader.se och 08-121 380 81.

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.