Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-06-08

Vad gör du om kunden inte betalar?

Det är mänskligt att missa en betalning. Det händer. Vissa verksamheten påverkas inte allt för mycket av en försenad betalning, men för andra kan det få negativa konsekvenser. Oavsett vad så ska ni ha betalt för tjänsten eller produkten som ni levererat.

Kredittiden för en utställd faktura är vanligtvis på 30, 60 eller 90 dagar. Utöver det tillkommer ofta en dold kredittid, vilket är tiden för skapandet av fakturan och den eventuella påminnelseperioden efter förfallodatumet. Det kan med andra ord ha gått 100 dagar innan betalning sker eller konstaterat uteblir.

För att undvika detta scenario går vi nedan igenom hur ni kan öka sannolikheten att få betalt.

Så här gör du för att få betalt

Det är tids- och energikrävande att driva in betalningar. För att öka sannolikheten att få betalt rekommenderar vi att följa nedan fem steg.

Steg 1 – inled en dialog

Det händer att kunden missar en betalning. Därför rekommenderar vi att i ett första steg ringa upp er kund och fråga om det är något i fakturan som de tycker är otydligt eller har frågor kring. Det är ett bra sätt att påminna kunden om att de har en faktura ställd mot er. Vanligtvis betalar kunden fakturan under någon av nästkommande dagar.

Steg 2 – skicka en betalningspåminnelse

Om betalning fortsätter att utebli rekommenderar vi att skicka fakturan på nytt och att sätta ett nytt förfallodatum, samt informera om att det är en betalningspåminnelse. För att säkerställa att kunden ser betalningsvillkoren kan ni upprepa de viktigaste delarna tydligt i meddelandet som fakturamottagaren mottar. Skickar ni fakturor via e-post kan ni skicka ett läskvitto som bekräftar att kunden mottagit och öppnat meddelandet. Fråga även om det finns något du kan hjälpa kunden med för att få igenom betalningen; har din kontakt de rätta befogenheterna att godkänna fakturor?

Steg 3 – kontakta ett inkassobolag eller jurist

Ibland finns det inget som du på egen hand kan göra för att få igenom betalningen. Då kan du anlita ett inkassobolag som, mot en avgift, sköter ärendet åt dig. Det hjälper dig att få betalt och att minska kreditförlusten. Ett tips är att utvärdera vilken påverkan en obetald faktura har på er verksamhet och om ni har ett tillräckligt starkt kassaflöde innan ni väljer om ni ska driva detta på egen hand eller anlita en tredje part.

Steg 4 – utvärdera

Hur kan ni förbättra de interna processerna? Tog ni en grundlig kreditupplysning på fakturamottagaren? Visste ni att detta var en chansning? Utvärdera situationen och analysera hur ni kan undvika ett liknande scenario i framtiden.

Steg 5 – ett annat alternativ

Det finns fler alternativ. Om ni säljer era kundfakturor överlåter ni det administrativa arbetet till ett factoringbolag och får betalt direkt, vanligtvis inom 24 timmar. Ni lämnar med andra ord över arbetet med att skapa fakturor, samt att skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Utöver det behöver ni inte vänta ut kredittiden på 30, 60 eller 90 dagar. Det är en trygghet som innebär att ni får betalt och att ni frigör tid.

Avslutningsvis

Det är relativt vanligt förekommande att kunder missar att betala. Att driva in betalningar kan vara ett tids- och energikrävande arbete som kan påverka er verksamhet negativt. Dyker det dessutom upp oväntade kostnader under perioden kan verksamheten drabbas hårt. Genom att anlita ett inkassobolag ökar ni chansen att få betalt. Om ni säljer kundfakturorna till ett factoringbolag får ni betalt direkt, oftast inom 24 timmar, och frigör mycket tid som kan investeras i verksamheten.

Kontakta oss om du vill veta mer, 08-400 540 99 eller salj@serafimfinans.se

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.