Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-05-18

Dold kredittid – så här hanterar du det

Ni har levererat er tjänst och nu återstår det att få betalt. Tillsammans med er fakturamottagare har ni kommit överens om en kredittid på 30 dagar. En relativt vanlig kredittid, men efter att ni levererat tjänsten fram till att ni får betalt går det oftast mer än 30 dagar. Därför är det bra att vara medveten om den dolda kredittiden och hur du kan hantera den på bästa sätt.

Dold kredittid, när du faktiskt får betalt

Om ni någonsin behövt påminna en fakturamottagare att betala så har ni varit med om en typ av dold kredittid; tiden efter förfallodatumet. En annan typ av dold kredittid är den tid som sker innan ni ställer ut fakturan till er fakturamottagare. Det kan vara insamling av underlag, olika avstämningar med beställaren samt att ni fakturerar en gång i månaden. Kredittiden blir därför den sammanlagda tiden mellan utfört arbete och pengar på företagskontot.

Kredittid = tiden mellan utfört arbete och pengar på företagskontot.

Så här kan det se ut

Vi ponerar att ni har avtalat med fakturamottagaren om 30 dagars betalningsvillkor. Innan ni har skickat iväg fakturan återkommer fakturamottagaren med synpunkter och önskar justera delar av fakturans underlag. Ni applicerar förändringarna så att fakturan godkänns av fakturamottagaren innan utskick. Åtta dagar efter levererad tjänst går fakturan ut med 30 dagars betalningsvillkor enligt överenskommet. Förfallodatumet passerar och ni ringer efter tre dagar och påminner fakturamottagaren om utebliven betalning. Pengar inkommer till företagskontot via bankfil två dagar senare. Detta har gett en total kredittid om 43 dagar. Under den här perioden har ni haft kostnader som behövts täckas upp, såväl förutsedda som oförutsedda, vilket kan ha påverkat verksamhetens kassaflöde negativt.

 

 

 

Hur löser man det här?

Det kan vara svårt att påverka detta. Något som ni kan göra för att korta ned kredittiden är att skapa en tydlig intern struktur där ni analyserar hur de interna processerna ser ut och vad som kan göras för att effektivisera dem. Vill ni minska kredittiden ytterligare kan ni sälja era kundfakturor till ett finansiellt bolag. Ni får betalt i ett tidigt skede och kan planera företagets likviditet på ett bättre sätt och få er affär att växa.

Skapa en tydlig intern struktur

En tydlig intern struktur kan påverka hur lång kredittiden slutligen blir. Genom att effektivisera processen kan ni till exempel ställa följande frågor; Är det tydligt vem som gör vad? Kan ni korta ned beslutsprocessen? Går det att samla in kvitton på ett mer effektivt sätt, till exempel genom digital insamling och att de automatiskt vidarebefordras till ekonomiavdelningen? Kan fakturan automatiskt skickas ut till beställaren som de kan godkänna med ett enkelt knapptryck? Ju tidigare ni får ut fakturan desto snabbare får ni betalt. Vilket leder oss till nästa punkt.

Sälj era kundfakturor – få betalt direkt

När ni kommit överens om betalningsvillkoren är det svårt att ändra på dem. Dröjer det 43 dagar innan ni får betalt, som i exemplet ovan, kan kassaflödet påverkas negativt om oväntade (men även väntade) kostnader uppstår. Ni kan även missa goda investeringsmöjligheter om ni behöver vänta på kapitalet. Genom att sälja era kundfakturor får ni betalt vanligtvis samma dag och ni behöver inte lägga tid på att skapa fakturor, skicka ut betalningspåminnelser eller inkassokrav. Ni frigör tid och pengar som kan inv­esteras i verksamheten eller i ett nytt projekt som kan få bolaget att växa.

Avslutningsvis

Den totala kredittiden är perioden mellan levererad tjänst och pengar på kontot. Perioden kan delas in i tre delar; (1) skapande av faktura, (2) betalningsvillkor och (3) eventuella betalningsförseningar. För att minimera tiden kan ni skapa tydliga interna strukturer i verksamheten eller sälja era kundfakturor till ett finansiellt bolag. På så sätt minskar ni stressen, får betalt direkt och kan lägga tiden på att ta er verksamhet framåt.

Vill ni veta mer? Kontakta oss på 08-400 540 99 / salj@serafimfinans.se

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.