Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

2020-04-06

Promentor Finans AB – första bolag sedan 2017 att få börja ta emot inlåning med statlig insättningsgaranti

Stockholm, 6 april 2020.

Promentor Finans är första bolag sedan 2017 att börja erbjuda privatpersoner och företag sparande med statlig insättningsgaranti.

Den 8 januari 2020 beviljades bolaget tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansieringsrörelse med stöd av 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Det innebär att Promentor Finans kan ta emot inlåning från privatkunder och företagskunder med statlig insättningsgaranti. Promentor Finans sparkonton omfattas, efter prövning av Riksgälden, av den statliga insättningsgarantin upp till 950 000 kronor per kund.*

”Att spara pengar är en investering för framtiden. Framtiden kan kännas oviss för en del och vi vill därför att du som kund ska känna dig trygg med att förvalta dina pengar hos oss. Den statliga insättningsgarantin innebär en trygghet för dig som sparkund då du kan förlita dig på att dina pengar alltid är skyddade. Sparräntan som vi erbjuder är för närvarande Sveriges högsta ränta för privatkunder som binder sparkontot till ett år, vilket innebär att du får en förmånlig avkastning på din investering”, säger Henrik Bromée, vd på Promentor Finans.

Om Promentor Finans

Promentor Finans AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder konsumentkrediter samt finansiella tjänster vilka gör svenska företag effektivare och stabilare. Bolaget som är en del av Serafimgruppen, startades år 2004, verkar i hela Sverige och har huvudkontor i Stockholm.

*) Vid ett eventuellt fallissemang utbetalas ersättningen av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från en konkurs eller från beslut av Finansinspektionen.

Promentor Finans AB har bytt namn till Serafim Finans AB, 2021-01-11.